W Fundacji działamy rzecz wspierania nowoczesnych form rozwoju osobistego.

Naszą misją jest rozpowszechnianie narzędzi, które ułatwiają zmianę wzorców i podniosą jakość życia.

Działamy na rzecz twórczego i harmonijnego rozwoju osobistego, psychologicznego, społecznego, fizycznego i duchowego.

Celem działalności fundacji jest podnoszenie świadomości i kompetencji w zakresie harmonijnego rozwoju.

www.fundacjasaternus.pl