Warsztat:

Wprowadzenie do treningu podświadomości.Budowanie relacji z Podświadomością.

                   Temat:Komunikacja – Oswojenie – Transformacja 

Warsztat:

Nie szukaj Mistrza, stań się Mistrzem! Harmonizacja i utrzymanie relacji z podświadomością.

                    Temat: Stres – Motywacja – Działanie

Warsztaty dla Firm: 

Nauka praktycznej medytacji

                    Temat: Medytacja codzienna – Samonapędzająca się motywacja – Wyznaczanie i osiąganie celów

 

zgłoszenia: kamila@treningpodswiadomosci.pl